top of page

בדרך אל בית הספר

חוברת עבודה ללימוד קריאה וכתיבה

זיהוי אותיות דפי תרגול
תרגול אותיות בעברית

לימוד אותיות נעשה כבר בגן חובה. זיהוי האותיות הוא הצעד הראשון שעושה הילד לקראת קריאה. הזיהוי מתבצע בכמה שלבים. בשלב הראשון הילד פוגש לראשונה את צורת הדימוי החזותי – על ידי ראייה. בשלב השני הילד לומד להתחקות אחר צורת האות, על ידי כתיבתה בין שורות תוחמות. בשלב השלישי הילד פוגש מילים ולומד לזהות את האות הייחודית בין שאר האותיות המרכיבות את המילה. כאן הילד פוגש את הרכב המילה. חוברת אלף בית, עומדת על כל שלבי זיהוי האותיות. בחירת המילים נעשתה מתוך מחשבה ומתוך הקשר לעולם התוכן של ילדים. החוברת צבעונית, בהירה ומזמינה לעבודה, והיא כוללת גם חידות.

קורס הכנה לכיתה א
הכנה לכיתה א
מוכנות לכיתה א
bottom of page